მსგავსი
 
5727
36 წლის
ID 5184
37 წლის
  • დაბადების წელი — 1984
  • სიმაღლე — 189
  • წონა — 99
  • გარეგნობის ანთროპოლოგიური ტიპი — ევროპული
  • კომპლექცია — ნორმალური
  • თმა — წაბლისფერი
  • თვალები — თაფლისფერი
  • ენა — ინგლისური ,გერმანული ,რუსულიAdd files...