მსგავსი
 
4569
29 წლის
 
5933
28 წლის
ID 4076
29 წლის
  • დაბადების წელი — 1992
  • სიმაღლე — 184
  • წონა — 80
  • გარეგნობის ანთროპოლოგიური ტიპი — ევროპული
  • კომპლექცია — სპორტული
  • თმა — წაბლისფერი
  • თვალები — ყავისფერი
  • ენა — ინგლისური, გერმანული, რუსულიAdd files...