მსგავსი
 
2741
20 წლის
ID 2845
18 წლის
  • დაბადების წელი — 2003
  • სიმაღლე — 138
  • წონა — 40
  • გარეგნობის ანთროპოლოგიური ტიპი — ევროპული
  • კომპლექცია — გამხდარი
  • თმა — წაბლისფერი
  • თვალები — თაფლისფერიAdd files...