მსგავსი
 
2771
17 წლის
ID 2828
15 წლის
  • დაბადების წელი — 2006
  • სიმაღლე — 50
  • წონა — 40
  • გარეგნობის ანთროპოლოგიური ტიპი — კავკასიური
  • კომპლექცია — გამხდარი
  • თმა — წაბლისფერი
  • თვალები — თაფლისფერიAdd files...