მსგავსი
 
2828
15 წლის
ID 2771
17 წლის
  • დაბადების წელი — 2004
  • სიმაღლე — 150
  • წონა — 40
  • გარეგნობის ანთროპოლოგიური ტიპი — კავკასიური
  • კომპლექცია — გამხდარი
  • თმა — წაბლისფერი
  • თვალები — თაფლისფერიAdd files...